Katliekārtu operators

Norise: Tiešsaistē (ZOOM platformā)

Sākums: 10.00

Mācību kursā ir ietvertas visas svarīgākās prasības pareizai un drošai katliekārtu (līdz 110°C) lietošanai un apkalpošanai, lai darba procesos nodrošinātu operatora drošību, katliekārtu ilgmūžību un nepieļautu nelaimes gadījumus darbā vai katliekārtu avārijas.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr. 138 „Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību”, Nr.526 “Darba aizsardzības prasības lietojot darba aprīkojumu”.

Apliecība par izieto apmācību, "Katliekārtu operators (līdz 110°C) / Boiler operator (up to 110°C)" (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

/uploads/avpng_bf3bd8597d.jpg

Maksa par kursiem: 70,00 eur (ar PVN )

Darba devējiem:

  1. Vienā grupā apmācot vairākus nodarbinātos, mēs piemērojam atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu.
  2. Piedāvājam veikt apmācības Jūsu telpās. Vairāk informācijas par izbraukumiem: +371 22332415, skola@osh.lv