Darba aizsardzība, 60 stundas. Pamatlīmeņa zināšanu kurss.

Profesionālās pilnveides izglītības programma „Darba aizsardzības pamāt līmeņa zināšanu programma”. Programma ir normatīvajos aktos noteikta pamata apmācība darba aizsardzības jautājumos.

Apmācība paredzēta personām, lai varētu pildīt darba aizsardzības speciālista pienākumus uzņēmumos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav noteiktas citas prasības darba aizsardzības speciālista izglītībai. Vairāk informācijas skatiet šeit.

Normatīvais akts: Ministru kabineta noteikumi Nr. 749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos" un Nr. 99 "Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju"

Apmācību ilgums: 60 stundas

Norise: Kātienē (nodarbības divas reizes nedēļā)

Maksa par kursu: 135,00 EUR

Informācija par kursiem: +371 22332415 e-pasts: skola@osh.lv