Darbs uz sastatnēm. Sastatņu montāža, demontāža un lietošana

Norise: Klātienē / Tiešsaistē (ZOOM platformā)

Tēmas: Svarīgākās prasības pareizai fasāžu sastatņu vai pārvietojamo sastatņu torņu montāžai un demontāžai. Ražotāju norādījumi montāžai, demontāžai un lietošanai. Drošības prasības sastatņu montāžai, demontāžai un lietošnai.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”, LVS EN 12810-1, LVS EN 1004.

Apliecība par izieto apmācību, "Darbs uz sastatnēm / Scaffolding card" (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.


Maksa par kursiem: 65,00 EUR (ar PVN)

Darba devējiem piedāvājam:

  • atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu grupā.
  • izbraukuma apmācības Jūsu telpās.

Vairāk informācijas: +371 22332415 vai rakstiet: skola@osh.lv