Aizsardzība pret kritienu (Fallskydd)

Norise: Klātienē, Bukultu iela 11, Rīga

Kursa apraksts
Koletīvā aizsardzība un individuālo pretkritiena aizsardzības sistēmu lietošana, ja darbs saistīts ar pacelšanos augstumā vai darbu augstumā - pacēlāju operatoriem, darbam uz sastatnēm, uz pārsegumiem, jumtiem, veidņu ierīkošana, uz kopnēm, sijām, metāla konstrukciju torņiem un tamlīdzīgi.

NB! Pieprasīta apmācība būvniecības sektorā Zviedrijā

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”, AFS 2006:6.

Apliecība par izieto apmācību, "Individuālo pretkritiena aizsardzības sistēmu lietošana" ("Using of personal fall protection systems") (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

Maksa par kursiem ar reģistrāciju ID06: 121,00 EUR

Uzņēmumiem: Piesakot apmācībām vairākus darbiniekus, piemērojam atlaides, ņemot vērā dalībnieku skaitu.
Nodrošinām apmācību grupām uzņēmuma telpās.

Vairāk informācijas: +371 22332415 vai rakstiet: skola@osh.lv