Darbs slēgtās telpās / slēgtā vidē (Confined spaces)

Norise: Klātienē / Tiešsaistē (ZOOM platformā)

Mācību kursā tiek sniegta informācija par bīstamību un riska faktoriem veicot darbus slēgtās telpās. Ir ietvertas visas svarīgākās prasības pareizai un drošai darbu organizēšanai un izpildei veicot darbus slēgtās telpās, prasības rīcībai avāriju un ārkārtas situāciju gadījumos.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr.660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”, ES direktīva 89/391 EEK.

Apliecība par izieto apmācību "Darbs slēgtās telpās / Working in confined spaces" (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

/uploads/avpng_bf3bd8597d.jpg
Maksa par kursiem: 70,00 eur (ar PVN )

Darba devējiem:

  1. Vienā grupā apmācot vairākus nodarbinātos, mēs piemērojam atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu.
  2. Piedāvājam veikt apmācības Jūsu telpās. Vairāk informācijas par izbraukumiem: +371 22332415, skola@osh.lv