Darbs ar azbestu

Norise: Klātienē / Tiešsaistē (ZOOM platformā)

Mācību kursā tiek sniegta informācija par azbestu un tā ietekmi uz veselību. Ir ietvertas visas svarīgākās prasības pareizai un drošai darbu izpildei veicot azbestu saturošu materiālu demontāžas darbus (identifikācija, demontāža, savākšana, iepakošana, transportēšana).

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr.852 “Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu”, ES direktīva 83/477/EEK.

Apliecība par izieto apmācību, "Drošs darbs ar azbestu/Working with asbestos" (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

/uploads/avpng_bf3bd8597d.jpg
Maksa par kursiem: 121,00 eur (ar PVN )

Darba devējiem, vienā grupā apmācot vairākus nodarbinātos, mēs piemērojam atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu.