Atbildīgais speciālists par SASTATNĒM

Norise: Tiešsaistē (ZOOM platformā)

Kursa tēmas - pienākumi un atbildība, sastatnes un to izvēle, sastatņu montāža, demontāža, pieņemšana ekspluatācijā, dokumentācija, sastatņu tehniskā stāvokļa kontrole un darbu uzraudzība, lietotāju instruēšana un apmācība, darba drošības prasības.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”.

Apliecība par izieto apmācību, "Atbildīgais speciālists par sastatnēm" / "Scaffold Supervisors"(latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

Maksa par kursiem: 85,00 EUR (ar PVN)

Uzņēmumiem: Piesakot vairākus speciālistus, mēs piemērojam atlaidi, ņemot vērā dalībnieku skaitu.