Atbildīgais speciālists par PACĒLĀJIEM cilvēku celšanai (MEWP, Cherry Picker, Sky Lift)

Norise: Klātienē / Tiešsaistē (ZOOM platformā)

Apmācība atbildīgā speciālista pienākumu izpildei - pacēlāju tipi, izvēle atbilstoši darba uzdevumam, normatīvo aktu prasības ekspluatācijas uzsākšanai, lietošanai un tehniskajai apkalpošanai, dokumentācija, darbu organizēšana, apkalpojošā personāla (operatoru) instruēšana un apmācība, riska faktori un darba drošības prasības, prasības rīcībai avāriju un ārkārtas situāciju gadījumos.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr. 137 “Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība”.

Apliecība par izieto apmācību, "Atbildīgais speciālists par pacēlājiem" / "MEWP Supervisor" (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.


Maksa par kursiem: 85,00 EUR (ar PVN)

Darba devējiem, vienā grupā apmācot vairākus nodarbinātos, mēs piemērojam atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu.