Atbildīgais speciālists par Bīstamu vielu rezervuāriem

Norise: Klātienē / Tiešsaistē (ZOOM platformā)

Apmācība atbildīgā speciālista pienākumu izpildei - normatīvo aktu prasības ekspluatācijas uzsākšanai, lietošanai un tehniskajai apkalpošanai, dokumentācija, darbu organizēšana, apkalpojošā personāla (operatoru) instruēšana un apmācība, riska faktori un darba drošības prasības, prasības rīcībai avāriju un ārkārtas situāciju gadījumos.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 “Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība”.

Apliecība par izieto apmācību, "Atbildīgais speciālists par bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāriem" (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

Maksa par kursiem: 85,00 EUR (ar PVN) Uzņēmumiem: Piesakot vairākus speciālistus, mēs piemērojam atlaidi, ņemot vērā dalībnieku skaitu.