Apmācība ugunsdrošībā

Ārkārtas situācijās ir jāreaģē nekavējoties, tomēr rīcības uzsākšanas slieksnis ārkārtas situācijās ir zemāks, ja darbības ir zināmas, plānotas un izmēģinātas iepriekš. Svarīgi ir prast darboties pareizi, neapdraudot sevi vai citus.

Kursi un apmācības: