Kurzeme, Zemgale, Sēlija, Vidzeme, Latgale

     DARBA DROŠĪBAS CENTRS sniedz darba aizsardzības pakalpojumus un veic personāla apmācību, tai skaitā izbraukuma apmācību Jūsu telpās, visā Latvijas teritorijā. Par pakalpojumiem un apmācību piedāvājumu, izmaksām u.c., jautājiet darba aizsardzības ekspertiem un apmācību vadītājiem: 

rgll2VIDZEMĒ un LATGALĒ
Kursi, Semināri
Tel:  26337758 vai 22332415
Darba aizsardzības pakalpojumi
Tel: 29471663 vai 27223302

e-pasts: karlis@osh.lv

ZEMGALĒ, SĒLIJĀ un KURZEMĒ
Kursi, Semināri

Tel:  29477313 vai 22332415.
e-pasts: zemgale@osh.lv
Darba aizsardzības pakalpojumi
Tel:  29471663 vai 27008102.
e-pasts: arturs@osh.lv

    KURSU KALENDĀRS KALENDĀRS