UGUNSDROŠĪBAS PAKALPOJUMI

IZSTRĀDĀJAM

31

Evakuācijas plānus objektiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām

Ugunsdrošības instrukcijas, dokumentāciju objektiem

Ugunsdrošības zīmes, teritoriju plānus, uzlīmes ugunsdzēsības aparātiem u.c.

 .

APMĀCĪBA  (sk. Mācību centrs)

Par ugunsdrošības procesesiem atbildīgo personu apmācība atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 178. punkta prasībām

Darbinieku praktiskā apmācība, evakuācijas mācības objektos

Darbinieku instruēšanu ugunsdrošībā

UGUNSDROŠĪBA / UGUNSBĪSTAMO DARBU VEICĒJI darbam Ziemeļvalstīs  spek

PRODUKTI 

Ugunsdzēšamie aparāti un inventārs

Ugunsdrošības zīmes, teritoriju plāni 

INFORMĀCIJAI

2016. gada 1. septembrī stājās spēkā jaunie ”Ugunsdrošības noteikumi” (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr. 238). Noteikumi nosaka jaunas, salīdzinot ar iepriekšējiem noteikumiem  atšķirīgas prasības ugunsdrošības jomā gan fiziskām, gan juridiskām personām. 

unt

Tostarp ir noteikta jauna ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķināšanas kārtība objektiem, un var izrādīties, ka ar esošajiem ugunsdzēsības aparātiem jauno noteikumu prasības netiek izpildītas. Nelielu skaidrojumu par ugunsdzēsības aparātu skaita noteikšanu skatiet šeit >>>

.
.
Sīkāka informācija 67274712 vai 27223300

      »»»» uz sākumu