UGUNSDROŠĪBA un AIZSARDZĪBA (160 st.)


.
Informācija par kursiem: 27223305 vai 67274712
»»»» uz mācību centru

Profesionālās pilnveides programma „Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību  atbildīgajiem darbiniekiem”, kods 30P 861 06 1.

   Tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā. Saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, kā arī paaugstinātas bīstamības saimnieciskās darbības objektam – atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām).
.

Kursu sākums:
         2020. gada 28. augusts, sākums 930   
Maksa par kursiem:    190,00 EUR

Pieteikties:

Jūsu vārds un uzvārds*
Kontakttālrunis*
Jūsu E-pasts:*

Citi kursi:
DA60U20tkugs