Nodarbināto tiesības un pienākumi Tests

Pirms šī testa veikšanas, lūdzu veiciet reģistrāciju kurss.