Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumos Tests

Pirms šī testa veikšanas, lūdzu veiciet reģistrāciju kurss.
  1. Pie pārtikas produktiem nepieder