Darba vides riska faktoru ietekme uz drošību un veselību Tests

Pirms šī testa veikšanas, lūdzu veiciet reģistrāciju kurss.