PAŠKONTROLES VADĪTĀJS

c

Norise:  Informācija: +371 27223303
Kursu datumi:
           FEBRUĀRĪ :  ——–
Maksa par kursiem:    45,00 EUR

Mācību kurss “Paškontroles vadītājs pārtikas uzņēmumā”  saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu.
Kursa tēmas:
          Pārtikas nekaitīguma nodrošināšana uzņēmumā. Laba higiēnas un laba ražošanas prakse. HACCP (Hazardz Analyses and Critical Control Points). Kritiskie kontroles punkti. Funkcionālas, ērti lietojamas, uz HACCP principiem balstītas pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas (paškontroles sistēma) izveide, ieviešana un uzturēšana uzņēmumā. Paškontroles sistēmas dokumenti – paškontroles sistēmas rokasgrāmata (rokasgrāmata elektroniskā formātā tiek izsniegta katram dalībniekam).
Dokuments:  Apliecība par zināšanu apguvi pārtikas nekaitīguma nodrošināšanā

Skatiet arī
SANITĀRAIS MINIMUMS 

Pieteikties:

  Izvēlēties kursu datumu:
  Cik personām nepieciešama apmācība?
  Jūsu vārds un uzvārds*
  Kontakttālrunis*
  Jūsu E-pasts*
  Norādiet: Informāciju rēķina sagatavošanai (uzņēmumiem - rekvizīti / privātpersonām - personas kods un adrese) vai "Nav nepieciešams" ja maksāsiet uz vietas