PĀRTIKAS HIGIĒNA

PĀRTIKAS APRITĒ NODARBINĀTO APMĀCĪBA

Informācija par kursiem: 27223303 vai 67274713

  »»»» uz mācību centru
   

  pv PAŠKONTROLES VADĪTĀJS
  Personāla apmācība saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu.

  Informācija un Pieteikšanās

   minhMinimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā  (Sanitārais minimums)
   Apmācība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.545 „Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā prasībām. 

   Informācija un Pieteikšanās