Vispārīgās prasības rīcībai ārkārtas situācijās un notiekot nelaimes gadījumam darbā

Pirms skatīt šo nodarbību, vispirms ir jāpabeidz Nodarbināto pārstavniecība