MINIMĀLĀS HIGIĒNAS PRASĪBAS pārtikas uzņēmumā

Qu

Norises veids: Tālmācība  

Maksa par kursiem:    10,00 EUR. 
Vietu skaits ierobežots.
Dokuments: Apliecība. Derīguma termiņš – 3 gadi.

Izbraukuma apmācība uzņēmumā – tālrunis 27223303 (Armands)

KURSS   TĀLMĀCĪBĀ @
 Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumi  Nr.545
„Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”
2. Pārtikas higiēnas jomā apmāca darbiniekus:
2.1.kas uzsāk darbu pārtikas apritē, bet nav ieguvuši profesionālo kvalifikāciju nevienā pārtikas nozares specialitātē;
2.2.kas ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē, bet vairāk nekā trīs gadus nav bijuši nodarbināti pārtikas apritē.
……………………………………………….
5.Darbinieks, uzsākot darbu pārtikas apritē, apgūst noteikto mācību kursu (1. pielikums). Mācību kursa apjoms ir vismaz trīs astronomiskās stundas.

6. Darbinieks reizi trijos gados mācību kursu apgūst atkārtoti.
………………………………………………

Pieteikties:

  Izvēlēties kursu datumu:
  Cik personām nepieciešama apmācība?
  Jūsu vārds un uzvārds*
  Kontakttālrunis*
  Jūsu E-pasts*
  Norādiet: Informāciju rēķina sagatavošanai (uzņēmumiem - rekvizīti / privātpersonām - personas kods un adrese) vai "Nav nepieciešams" ja maksāsiet uz vietas

  Skatiet arī :

  PAŠKONTROLES VADĪTĀJS