MINIMĀLĀS HIGIĒNAS PRASĪBAS pārtikas uzņēmumā

Qu

Norises vieta:             Brīvības iela 106B, Rīga (karte)     Sākums 1300
Kursu datumi:
    SEPTEMBRĪ:  9. septembris / 23. septembris /
            OKTOBRĪ:  7. oktobris / 21. oktobris/

Maksa par kursiem:    10,00 EUR
Dokuments:                Apliecība. Derīguma termiņš – 3 gadi.

Izbraukuma apmācība uzņēmumā – tālrunis 27223303 (Armands)

 Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumi  Nr.545
„Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”
2. Pārtikas higiēnas jomā apmāca darbiniekus:
2.1.kas uzsāk darbu pārtikas apritē, bet nav ieguvuši profesionālo kvalifikāciju nevienā pārtikas nozares specialitātē;
2.2.kas ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē, bet vairāk nekā trīs gadus nav bijuši nodarbināti pārtikas apritē.
……………………………………………….
5.Darbinieks, uzsākot darbu pārtikas apritē, apgūst noteikto mācību kursu (1. pielikums). Mācību kursa apjoms ir vismaz trīs astronomiskās stundas.

6. Darbinieks reizi trijos gados mācību kursu apgūst atkārtoti.

Skatiet arī PAŠKONTROLES VADĪTĀJS un  TĀLMĀCĪBAS KURSS

Pieteikties:

Izvēlēties kursu datumu:
Cik personām nepieciešama apmācība?
Jūsu vārds un uzvārds*
Kontakttālrunis*
Jūsu E-pasts*
Norādiet: Informāciju rēķina sagatavošanai (uzņēmumiem - rekvizīti / privātpersonām - personas kods un adrese) vai "Nav nepieciešams" ja maksāsiet uz vietas