Mācību kurss

"Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā"

Parole: 

  
LR MK noteikumi Nr.545. "Pārtikas apritē nodarbināto apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā"

Darba drošības centrs.Reģistrācijas numurs Nr.40003650884.Mūsu mājas lapa:www.osh.lv