MĀCĪBU MATERIĀLI

Plakāti informēšanai, instruēšanai, apmācībai

Plakātu cenas:  A2  formāts (594×421) – 3,99 EUR, A1 formāts (841×594) – 7.50 EUR

       

       

 autoiekravejs1       roku-signali

      

        1

Profesionālo organizāciju bezmaksas informatīvie materiāli

Eiropas Komisijas labas prakses vadlīnijas kravu nostiprināšanai autopārvadājumos, diemžēl gan tikai angļu valodā.

.

.

.

.

 Instrukcijas-atgādnes transporta līdzekļu vadītājiem

            

.

AALROKASGRĀMATA – Augu aizsardzības līdzekļu droAAL-rokasgramata-2013ša lietošana