UGUNSDROŠĪBA_20 st.

.
Informācija par kursiem: 27223305 vai 67274712
»»»» uz mācību centru

Tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā. Saimnieciskās darbības objektiem un publiskiem objektiem, kuros var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem, kā arī saimnieciskās darbības objektiem ar sprādzienbīstamu vidi – atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām).

Pieteikties:

Jūsu vārds un uzvārds*
Kontakttālrunis*
Jūsu E-pasts:*
Norādiet: Informāciju rēķina sagatavošanai (uzņēmumiem - rekvizīti / privātpersonām - personas kods un adrese) vai "Nav nepieciešams" ja maksāsiet uz vietas

Citi kursi:
DA60U160tkugs