IEKĀRTU LIETOŠANA, APKALPOŠANA

IEKĀRTU APKALPOJOŠĀ PERSONĀLA, DARBA APRĪKOJUMA LIETOTĀJU APMĀCĪBA

Informācija par kursiem: 27223305 vai 67274712
»»»» uz mācību centru

AdeL

Nodarbināto, kas lieto darba aprīkojumu (operatoru) apmācība par drošu darba aprīkojuma lietošanu un apkalpošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un EK direktīvu prasībām.

.

MOTORZĀĢA, KRŪMGRIEŽA OPERATORS
Apmācība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 310 „Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā” prasībām.

INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

KATLIEKĀRTU OPERATORS
Apmācība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 138 „Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību” prasībām.

INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS