EVAKUĀCIJAS MĀCĪBAS

          

 Informācija par kursiem: 27223305 vai 67274712
»»»» uz mācību centru

Evakuācijas mācības uzņēmumā vai iestādē saskaņā ar rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā, kuru laikā tiek veikta evekuācija no telpām un sniegta informācija par rīcību dažādās situācijās, kā piemēram, izkļūšana no piedūmotām telpām; rīcība, ja neesat dzirdējis truksmes signālu u.tml..  

Apmācību pieprasījums:

Jūsu Vārds
Kontakttālrunis
Jūsu E-pasts
Ziņa