DROŠĪBAS ZĪMES

Sīkāka informācija 67274712, ieva@osh.lv  
 »»»» uz sākumu

1.

 .               Drošības zīmju, drošības informācijas un apzīmējumu izvietošana ir viens no preventīvajiem pasākumiem, kas, informējot nodarbinātos un citas personas par bīstamas situācijas iespējamību, norādot, aizliedzot kādu darbîbu vai nosakot nepieciešamo rīcību darba vietā vai teritorijā, var ievērojami samazināt iespējamo negadījumu vai incidentu varbūtību. Darba vietās, teritorijās izvietoto drošības zīmju prasības ir jāievēro visiem – darba devējam, nodarbinētajiem kā arī personām, kuras nav saistītas ar uzņēmuma darbību, bet kuras uzturas uzņēmuma telpās, teritorijā, būvobjektā.

3

Izvietojot drošības zīmes, drošības informāciju un apzīmējumus nepieciešams nodrošināt, lai sniegtā informācija būtu saprotama un savlaicīgi pamanāma. Izvēloties drošības zīmju lielumu, ņemiet vērā standartā LVS 446:2004 noteikto zīmju izmēru un redzamības attāluma attiecību.5

PASŪTĪŠANA

.

.

Pasūtījumu varat veikt izmantojot Pasūtījuma veidlapu w vai  brīvā formā, nosūtot pasūtījumu uz e-pastu: ieva@osh.lv, vai arī sazinoties telefoniski un precizējot pasūtījuma nianses.

8

9

10

             11

12

                  13

14
ĪPAŠAIS PIEDĀVĀJUMS

.

..

PIE MUMS VARAT PASŪTĪT

spa

 

VIDES REKLĀMAS BANERUS, PLAKĀTUS

UZLĪMES AUTOMAŠĪNĀM

SPECIĀLAS NOZĪMES UZLĪMES

ZĪMES, UZLĪMES PĒC JŪSU MAKETIEM

vanags

 ZĪMES UZ CIETA MATERIĀLA PAMATNĒM (PVC u.c.)

11

 

IZGATAVOŠANAS IESPĒJAS

.

 

Zīmes, būvplakātus, informatīvos materiālus izgatavojam kā:

– uzlīmes, tai skaitā atstarojošas vai luminiscējošas, no pašlīmējoša PVC materiāla,;
– zīmes, būvplakātus uz plastikāta pamatnes;
– banerus ar iestrādātiem gredzeniem nostiprināšanai.

Izmēri pēc nepieciešamības.

Drošības zīmju, būvplakātu, būvtāfeļu informatīvos tekstus un vizuālo noformējumu varat brīvi koriģēt, mainīt – sagatavosim atbilstoši Jūsu vajadzībām, prasībām un idejām.