Kļūdas darba devēju uzteikumos

Seminārs “Raksturīgākās kļūdas darba devēja uzteikumos un aktualitātes COVID-19 sakarā” uzņēmumu, iestāžu vadītājiem, personāla speciālistiem un citiem interesentiem par:

Neprecizitātes Darba devēja uzteikumos un uzteikuma pamatojumā (Darba likuma 101. panta pirmās daļas 1.-11.).

Uzteikuma aizliegumi un ierobežojumi. Uzteikuma atzīšana par spēkā neesošu un darbinieku atjaunošana darbā.

Tiesu prakse un citas 2020. gada aktualitātes.

Semināra vadītāja: Iveta Zelča, zvērināta advokāte, LL. M, Mag. iur, specializējusies tiesvedību un darba tiesību jautājumos, līdzautore grāmatai “Darba likums ar komentāriem” 2010. 

2020. gada  4. decembris, no plkst. 9.30 līdz 12.30 
Norise:  Vebinārs (tiešsaistē)
Dalības maksa:  55,00 eur (ar PVN)

Pieteikties (līdz 03.12.2020)

    Piesaka:

    Vārds* Uzvārds*
    Kontakttālrunis* E-pasts*
    Rēķina sagatavošanai norādiet (uzņēmumiem - rekvizīti / privātpersonām - personas kods un dzīvesvietas adrese)