DARBA AIZSARDZĪBAS KURSI

 

Informācija par kursiem: 27223305 vai 67274712

  »»»» uz mācību centru

  “DARBA AIZSARDZĪBAS PAMATLĪMEŅA ZINĀŠANU PROGRAMMA” ( 60 st.)

  S2Ministru kabineta noteikumos Nr.749 noteiktā minimālā apmācība Darba aizsardzības speciālista pienākumu veikšanai, tai skaitā darba aizsardzības speciālistiem bīstamo nozaru uzņēmumos ar nodarbināto skaitu līdz 10.

  INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

   “DARBA AIZSARDZĪBAS KOORDINATORS”, “UZTICĪBAS PERSONA” ( 40 st.)

   S2Ministru kabineta noteikumos Nr.749 noteiktā apmācība Uzticības personām un Darba aizsardzības koordinatoru pienākumu izpildei.

   INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

    SPECIALIZĒTO ZINĀŠANU KURSI DARBA AIZSARDZĪBĀ NOZARĒS ( 40 st.)

    S2Ministru kabineta noteikumos Nr.749 noteiktā obligātā papildus apmācība bīstamo nozaru uzņēmumu Darba aizsardzības speciālistiem, un Būvdarbu vadītājiem darba aizsardzības koordinatoru pienākumu izpildei saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasībām.

    NOZARE: Tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana, mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana.

    INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

    NOZARE: Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība.

    INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

    NOZARE: Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde.

    INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

    NOZARE: Metālapstrāde, elektrisko iekārtu, automobiļu, dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana, kuģu un laivu būve.

    INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

    NOZARE: Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde, gaisa kondicionēšana, ūdens apgāde, notekūdeņu savākšana, atkritumu apsaimniekošana.

    INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

    NOZARE: Ķīmisko vielu, gumijas, plastmasas un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana, poligrāfija un ierakstu reproducēšana.

    INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

    NOZARE: Transports un uzglabāšana.

    INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

    NOZARE: Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošana.

    INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

    NOZARE: Kokapstrāde, mēbeļu ražošana, papīra un papīra izstrādājumu ražošana.

    INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

     »»»» uz mācību centru