DARBA AIZSARDZĪBAS KOORDINATORS UZTICĪBAS PERSONA

Informācija par kursiem: 67274713 vai 22332415
»»»» uz mācību centru

     Profesionālās pilnveides izglītības programmas „Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma”  TEORĒTISKĀ DAĻA  40 stundu apjomā.

Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas teorētiskās daļas apguve 40 stundu apjomā, ir nepieciešama uzņēmumā ievēlēto nodarbināto uzticības personu apmācībai, kā arī, ir viena no prasībām, kura ir noteikta MK noteikumos Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, lai būvspeciālisti varētu veikt darba aizsardzības koordinatora pienākumus būvobjektā.
.

Mācības notiek attālināti un sastāv no video lekcijām, elektroniski pieejamiem mācību materiāliem un konsultācijām ar eletronisko saziņas līdzekļu starpniecību. Detalizētāka informācija: 22332415

Kursu sākums:
         2020. gada 30. jūnijs, sākums 1300   
Maksa par kursiem:  100,00 EUR

REĢISTRĒTIES

Jūsu vārds un uzvārds (nepieciešams)

Kontakttālrunis (nepieciešams)

Jūsu E-pasts (nepieciešams)