BŪVNIECĪBA – specializēto zināšanu kurss

Informācija par kursiem: 27223305 vai 67274712
»»»» uz mācību centru

Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā: būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, 40 stundu profesionālās pilnveides izglītības programma,  kods 20P 862 00 

Kursu sākums: 2018. gada 22. marts
Maksa par kursiem: 100.00 EUR

Specializēto zināšanu kurs nozarē 40 stundu apjomā, papildus darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu kursam,  jāapgūst:
-personai kura veic darba aizsardzības speciālista pienākumus būvniecības uzņēmumā ar nodarbināto skaitu no 6 līdz 10;
-būvdarbu vadātajiem lai veiktu darba aizsardzības koordinatora pienākumus būvobjektā (MK noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” prasība)
.

PIETEIKTIES

Jūsu vārds un uzvārds*
Kontakttālrunis*
Jūsu E-pasts:*

Citi kursi:
DA60U160tkugs