BŪVNIECĪBA – specializēto zināšanu kurss

Informācija par kursiem: 27223305 vai 67274712
»»»» uz mācību centru

Profesionālās pilnveides izglītības programma „Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā: būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde”, 40 stundas,  kods 20P 862 00 

Specializēto zināšanu kurs nozarē 40 stundu apjomā, papildus darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu kursam, ir nepieciešams:
-lai veiktu darba aizsardzības speciālista pienākumus būvniecības uzņēmumā ar nodarbināto skaitu no 6 līdz 10;
-lai veiktu darba aizsardzības koordinatora pienākumus būvdarbu sagatavošanas vai būvdarbu izpildes posmā, ja nav 2. līmeņa augstākā izglītība darba aizsardzībā (MK noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” prasība)
.

Kursu datumi:
       2020. gada 16. jūlijs, sākums 900  
       2020. gada 6. augusts, sākums 900   
Maksa par kursiem:    100,00 EUR

Kursu varat apgūt arī Tālmācībā, detalizētāka informācija: 22332415

Būvspeciālistiem – kvalifikācijas punkti atbilstoši LBS nolikumam
—————————————————————–

PIETEIKTIES

Jūsu vārds un uzvārds*
Kontakttālrunis*
Jūsu E-pasts:*