BŪVNIECĪBA – specializēto zināšanu kurss

Informācija par kursiem: 27223305 vai 67274712
»»»» uz mācību centru

Profesionālās pilnveides izglītības programma „Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā: būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde”, 40 stundas,  kods 20P 862 00 

Specializēto zināšanu kurs nozarē 40 stundu apjomā, papildus darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu kursam, ir nepieciešams:
-lai veiktu darba aizsardzības speciālista pienākumus būvniecības uzņēmumā ar nodarbināto skaitu no 6 līdz 10;
-lai veiktu darba aizsardzības koordinatora pienākumus būvdarbu sagatavošanas vai būvdarbu izpildes posmā, ja nav 2. līmeņa augstākā izglītība darba aizsardzībā (MK noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” prasība)
.

Norises vieta: Tiešsaistes nodarbības (Online) (Brīvības ielas 106B, Rīga (karte))   
Kursu sākums:

         2020. gada 8. aprīlis, sākums 1000   
Maksa par kursiem:    100,00 EUR

Kvalifikācijas punkti atbilstoši LBS nolikumam
—————————————————————–

PIETEIKTIES

Jūsu vārds un uzvārds*
Kontakttālrunis*
Jūsu E-pasts:*

Citi kursi:

DA60U160tkugs