BŪVNIECĪBA – specializēto zināšanu kurss

Informācija par kursiem: 27223305 vai 67274712

  »»»» uz mācību centru

  Licencēta un Akreditēta profesionālās pilnveides programma
  Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā: būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde”, 40 stundas,  kods 20P 862 00 

  Specializēto zināšanu kurss nozarē, papildus darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu kursam, ir nepieciešams:
  -lai veiktu darba aizsardzības speciālista pienākumus būvniecības uzņēmumā ar nodarbināto skaitu no 6 līdz 10;
  -lai veiktu darba aizsardzības koordinatora pienākumus būvdarbu sagatavošanas vai būvdarbu izpildes posmā, ja nav 2. līmeņa augstākā izglītība darba aizsardzībā (MK noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” prasība)
  .

  Norise: Tiešsaistē (On-line)
  Kursa sākums: 2021. gada 18. februārī
  Maksa par kursiem:    100,00 EUR

  Detalizētāka informācija par mācību norisi: 22332415

  Būvspeciālistiem – kvalifikācijas punkti atbilstoši LBS nolikumam
  —————————————————————–

  PIETEIKTIES

   Jūsu vārds un uzvārds*
   Kontakttālrunis*
   Jūsu E-pasts:*