SEMINĀRI / KURSI BŪVSPECIĀLISTIEM

Kvalifikācijas punkti atbilstoši LBS nolikumam
—————————————————————–

.

2020. gada 2. oktobrī
KURSI

 

Atbildīgais speciālists par celtņiem un drošu kravu pārvietošanu (Crane / Lift Supervisor).

Vairāk par kursu

2020. gada 23. septembrī
SEMINĀRS

 

“Darba aizsardzības organizēšana būvobjektā. Objekta komandas loma un pienākumi darba aizsardzības nodrošināšanā.

Vairāk par semināru

2020. gada 7. oktobrī
SEMINĀRS

 

“Bultskrūvju savienojumi slodzi nesošo metāla konstrukciju izbūvē atbilstoši LVS EN 1090, EN 14399, EN 15048 un citiem saistītajiem standartiem no būvuzņēmēja skatupunkta”.

Vairāk par semināru