Atbildīgo speciālistu apmācība

 

Informācija par kursiem: 27223305 vai 67274712

  »»»» uz mācību centru
  .

  S2       Apmācība saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”, uz tā pamata pieņemto Ministru Kabineta noteikumu prasībām. Normatīvo aktu viena no pamata prasībām –  katras bīstamās iekārtas valdītājam, īpašniekam, lai varētu uzsākt bīstamās iekārtas lietošanu, jānorīko atbilstošas kvalifikācijas atbildīgais speciālists, kurš ir atbildīgs par bīstamās iekārtas tehnisko stāvokli, tās drošu lietošanu un apkopi.

            Atbildīgo speciālistu apmācību programmu tēmas ietver normatīvo aktu prasības, bīstamo iekārtu uzbūvi, ekspluatācijas un tehniskās apkalpošanas prasības, prasības dokumentācijai, darbu organizēšanai un apkalpojošā personāla (operatoru) instruēšanai un apmācībai, darba drošības prasības, prasības rīcībai avāriju un ārkārtas situāciju gadījumos.

  ATBILDĪGO SPECIĀLISTU APMĀCĪBU KURSI

  Atbildīgais speciālists par sastatnēm
  Apmācība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” prasībām.

  INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

  Atbildīgais speciālists par celtņiem un drošu kravu pārvietošanu
  Apmācība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.133 “Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām. 

  INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

  Atbildīgais speciālists par pacēlājiem cilvēku celšanai
  Apmācība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.137 “Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām. 

  INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

  Atbildīgais speciālists par liftiem
  Apmācība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.195 “Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” prasībām.

  INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

  Atbildīgais speciālists par katliekārtām
  Apmācība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.138 “Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību” prasībām.

  INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

  Atbildīgais speciālists par spiedieniekārtām
  Apmācība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.518 “Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām.

  INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

  Atbildīgais speciālists par maģistrālajiem cauruļvadiem
  Apmācība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.164 “Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām.

  INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

  Atbildīgais speciālists par publiskajām atrakciju iekārtām
  Apmācība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.136 “Publisko atrakciju iekārtu drošības prasības un tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām.

  INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

  Atbildīgais speciālists par eskalatoriem
  Apmācība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.636 “Noteikumi par cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehnisko uzraudzību” prasībām.

  INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

  Atbildīgais speciālists par degvielas uzpildes stacijām
  Apmācība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.74 “Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām.

  INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

  Atbildīgais speciālists par gāzes uzpildes stacijām
  Apmācība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.953 “Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām. 

  INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

  Atbildīgais speciālists par trošu ceļu iekārtām
  Apmācība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.555 “Trošu ceļu iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām.

  INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

  Atbildīgais speciālists par bīstamu vielu rezervuāriem
  Apmācība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.384 “Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām. 

  INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

  Atbildīgais speciālists par baloniem ar sašķidrinātu gāzi
  Apmācība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.755 “Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība” prasībām. 

  INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

  »»»» uz mācību centru